Brunberg rattar 745:an

Vi hänger med Brunberg drifting en testrunda, vilket yl i maskinen!

Dela, dela!