Nytt nummer av DriftZone!

Just utkommet – trots att året halkat efter en aning. Nummer 11/2018 finns för läsning:

Dela, dela!